Oční ordinace
side_menu
plus     Lékařský tým

plus     O Nás

plus     Objednávky

plus     Akce

plus     Studovna

plus     Kontakty


Móda a životní styl
side_menu
Glasses

oční ordinace                                     oční optika

Studovna

Krátkozrakost- myopie, je vada, při které se rovnoběžné paprsky po průchodu optickým aparátem sbíhají v ohnisku před sítnicí. Myopické oko je tedy relativně dlouhé. Při krátkozrakosti předepisujeme tzv. rozptylnou čočku, která zvýší dopadovou výšku paprsku a tím se paprsek posune až na sítnici myopického oka. Tuto vadu lze bez problému korigovat brýlemi nebo kontaktní čočkou.
dalekozrakost- hypermetropie, je vada, při níž leží ohnisko paralelně dopadajících paprsků za sítnici.dalekozraké oko je tedy relativně krátké.Při této vadě předepisujeme tzv. spojnou čočku, která ,,zkrátí" dopad paprsku na sítnici. Stejně jako u myopie, korigujeme tuto vadu brýlemi nebo kontaktními čočkami.
astigmatismus oka- je stav, při kterém nemá optický aparát ve všech rovinách stejnou optickou mohutnost. Bývá nejčastěji způsobený různým zakřivením rohovky, asi v 5% čočky.
Korigují se tzv. cylindrickými skly nebo kontaktními čočkami, které ,,upraví" chod paprsků (obvykle ve dvou na sebe kolmých rovinách) do jednoho ohniska na sítnici.
vetchozrakost- presbyopie, v průběhu stárnutí (po 40.roce života) dochází ke snížení elasticity a plasticity čočky. Tím se zhoršuje schopnost zaostřovat předměty na různou vzdálenost.
Znamená to, že je nutné korigovat různou vzdálenost různými dioptrickými hodnotami. V tomto období bývají předepisovány první brýle na čtení.
I v tomto případě korigujeme brýlemi nebo speciálními kontaktními čočkami.

zelený zákal

glaukom, není jediná choroba, ale skupina chorobných stavů, při kterých je poškozován terč zrakového nervu. Z tohoto poškození vyplývají typické změny v zorném poli. U převážné většiny těchto stavů (ne vždy) bývá hlavní příčinou zvýšení nitroočního tlaku.

Autorefraktokeratometr a tonometr

   

BT - tzv. bezkontaktní tonometr, je přístroj, který bezbolestně (hlavně bez kontaktu- prevence infekce) a velmi přesně změří hodnoty nitroočního tlaku.

AUF- Autorefraktometr se používá pro objektivní stanovení základních údajů refrakce, tedy jako
výchozího bodu pro objektivní refrakci, prováděnou odborníkem.
Fundus kamera- přístroj, který zhotoví počítačový screening očního pozadí včetně snímků pro archivaci.

Perimetr

Perimetr- další z přístrojů, který nám pomáhá včas rozpoznat změny v zorném poli. Je to jednoduché vyšetření, které by měl každý z nás absolvovat alespoň 1x ročně.


šedý zákal

katarakta, může být spojen(a) se senilními změnami, může být také následkem traumatu, nitroočního zánětu, atd. Je pravděpodobné, že působením některých z těchto příčin dojde k částečnému nebo úplnému zakalení čočky. Skrz zakalenou čočku nemůže paprsek světla proniknout očním aparátem na sítnici, dochází tak ke zhoršení vidění.
Fakoemulzifikace je odstranění zkaleného jádra čočky ultrazvukem a to velmi šetrně. Pouzdro čočky může být zachováno pro vložení nitrooční čočky. IOL-intraokulární čočky (nitrooční čočky), jsou to takové čočky, které bez problému dovedou nahradit čočku která je zakalená nebo ji dokážou nahradit při její absenci (afakie). Jsou vyvinuty z kvalitních materiálů a svou velikostí se blíží originálu.
makulární degenerace- je u starších lidí velmi častou příčinou praktické slepoty. Jedná se zejména o tzv, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Makula(macula lutea)-žlutá skvrna, místo na sítnici nejostřejšího vidění. Jakékoliv poškození tohoto místa nebo blízkého okolí , znamená prudký pokles kvality vidění. Sítnice je průhledná tkáň, ve které se nachází v zadní části oka množství fotoreceptorů (světločivých buněk, které známe pod názvem tyčinky a čípky) a ty přenáší světelné podněty ze sítnice zrakovým nervem dál do mozku, kde jsou dále vyhodnoceny. ¨

Amslerova mřížka- jednoduchý preventivní test VYZKOUŠEJTE SI!!!!

ANOMALOSKOP

Anomaloskop - je přístroj, na kterém Vám vyšetříme Vaše barevné vidění (barvocit)

USG B - SCAN A PACHYMETR

Pachymetr slouží k měření tloušťky rohovky. Měření je bezbolestné.

USG B- Scan - Ultrazvukové vyšetření  B - Scan umožní vyšetření nitroočních struktur v případech neprůhledných optických medií (zkalení čočky, rohovky, krvácení apod.)glasses