Oční ordinace
side_menu
plus     Lékařský tým

plus     O Nás

plus     Objednávky

plus     Akce

plus     Studovna

plus     Kontakty


Móda a životní styl
side_menu
Glasses

oční ordinace                                     oční optika

Akce

  

účastníme se online akreditovaných kurzů Dr. Očko po celý rok

ONLINE KURZY DR. OČKO

duben 2015 - VPMD (suchá + vlhká forma) jak to vypadá a co s tím můžeme dělat

Přední uveitidy - dignostika a léčba

květen 2015 - Traumatologie očnice

červen 2015 - Praktické refrakční měření a stanovení korekce

září 2015       - Antibiotická terapie v oftalmologii z pohledu klinické mikrobiologie

říjen 2015  -  Praktický pohled oftalmologa na problematiku refrakce nejen u dětí

listopad 2015 - Přínos molekulárně genetického testování v očním lékařství

prosinec 2015 - Respondens  a non respondens v léčbě vlhké formy VPMD

 

  
celoročně  - se účastníme seminářů v ÚVN Praha pod vedením plk. doc. MuDr. Jiřího Pašty, CSc. a MUDr. Jaroslavy Vladykové, Dr.Sc
Akce na rok 2015 
leden 2015 - XV.. Live Surgery 2015 v ÚVN Praha
březen 2015 - 16. Vejvodský olomoucký věděcký den
- Zlínský oční festival kazuistiky 2015
- 6th World Congress on Controversies in Opthalmology in Italy
duben 2015 -  Druhý Pražský glaukomový chirurgitský den
10. brněnské Slavíkovy dny 
květen 2015 - 13. kongres ČSRKCH
- VI. Vitreoretinální škola 2015
- XV. Jihočeské Timerovy dny
- 20. Den ambulantní oftalmologie  

září 2015 - XXIII. Výroční sjezd ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

- XIII. Setkání zájemců o zobrazoací techniky, glaukomový klub 

 

říjen 2015 - XVi. Mezioborové sympozium - Diabetes melitus - oční komplikace

- Pražský oční festival

- XXVI. Ústecký oftalmologický den 

 

listopad 2015 -  XXII. Výroční sjezd České kontaktologické společnosti

- 6. Zirmův olomoucký diskuzní den

prosinec 2015 - Rohovkový den

 

 

 

AKCE NA ROK 2016

leden 2016 - XVI. Live a Video Surgery 2016 v ÚVN Praha

duben 2016 - 17. Vejvodský olomoucký vědecký den

- IX. Kongres glaukomové společnosti

květen 2016 - kongres ČSRKCH

                       - 21. den ambulantní oftalmologie

červen 2016 - 12. EGS Kongres

září 2016      - XXIV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti

říjen 2016    - XVII. Mezioborové symposium : Diabetes mellitus - oční komplikace

V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii

listopad 2016  - 7. Zirmův olomoucký den

16. Kongres České vitreoretinální společnosti 

 

AKCE NA ROK 2017

 

LEDEN 2017 - XVII lIVE A vIDEO sURGERY V ÚVN

BŘEZEN 2017 - Glaukomový diskuzní den

DUBEN 2017 -  18. Vejdovského olomoucký vědecký den

KVĚTEN 2017 - 15. kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie

ČERVEN 2017  - XIII. Symposium dětské oftalmologie 

ZÁŘÍ 2017  - XXV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti

ŘÍJEN 2017 - 18. Symposium Diabetes melitus - oční komlikace

LISTOPAD 2017 - 8. Zirmův olomoucký diskuzní den

Kongres České vitreoretinální společnosti 

 

AKCE NA ROK 2018

 

LEDEN 2018 - XVIII. Live Surgery

BŘEZEN 2018 -  19. Vejdovského olomoucký vědecký den

DUBEN 2018 -  X. kongres České glaukomové společnosti

KVĚTEN 2018 - 16. kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie

                     - 23. Den ambulantní oftalmologie

ČERVEN 2018 - 18. setkání mladých oftalmologů

ZÁŘÍ 2018 - XXVI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti

ŘÍJEN 2018 - XIX. Mezinárodní sympozium - Diabetes melitus - oční komplikace

                 - VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii

                 - Den uveitid 2018

LISTOPAD 2018 - 9. Zirmův olomoucký diskuzní den

                       - XVIII. kongres České vitreoretinální společnosti

 glasses